Käringöns föreningar

Käringön har ett rikt föreningsliv. Nedan följer en lista över några av de olika föreningarna på ön i bokstavsordning. Du kan klicka på rubriken för att komma till hemsidan:

Hembygdsföreningen
Käringöns hembygdsförening kan berätta för dig om Käringön och öns historia, vilket görs bäst på plats! Vi har underlättat för dig så att du lätt kan få information om ön genom att placera ut 12 tavlor med informativ text om Käringön.  I en vit brevlåda vid vår anslagstavla, i hamnen på mataffärens norra vägg, finns kartor att ta med på din vandring runt ön.

Käringöns Samfällighetsförening
Käringön är ett unikt samhälle med tät bebyggelse, där alla kan röra sig fritt mellan hus, sjöbodar och bryggor. Så gott som all mark, alla stigar och vägar förvaltas gemensamt av de boende genom en samfällighet. Käringöns samfällighetsförening har också hand om vatten- och avlopp samt boendeparkeringen på Tuvesvik.

Samtliga fastigheter, det vill säga bostadshus, bostadsrätter, restauranger och affärer, ingår i samfälligheten. Varje kvartal utgår en avgift för de kostnader som samfälligheten och respektive fastighet har. Samtidigt har alla fastighetsägare och boende ett egenansvar att hålla ordning i grannskapet.

Käringö Idrott och Fritid
KäKäringöns Idrott & Fritid (i dagligt tal kallat KIF), arbetar ideellt med fritids- och idrottsaktiviteter som främjar social och aktiv samvaro.
 
KIF vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, med koppling till Käringön.

Segelklubbens seglarskola v 29 och 30 sommaren 2020
Välkommen att anmäla ert barn till seglarskolan på Käringön sommaren 2020.

Vecka 29 blir det två halvdagskurser med en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. Halvdagskurserna för de barn som har liten eller ingen seglingsvana.
Förmiddagsgruppen, kl. 9.00-12.30, ca 7-10 år.
Eftermiddagsgruppen, kl.13.00-16.30, ca 10-14 år.

Vecka 30 blir det fyra heldagar, måndag till torsdag kl. 9-15.30, för de barn som redan har seglingsvana.

För att vara med på seglarskolan måste barnen kunna simma 200 m och ha en viss mognad för att kunna ta till sig ledarnas instruktioner.

Det finns ca 12 platser på varje kurs.
Avgiften är 1000 kr för halvdagskurserna och 1400 kr för heldagskurserna plus medlemskap i KSK, 150 kr per familj. Betalas till KSK plusgiro 42 32 42-7. Ange namn, ålder och aktuell vecka i både mailet och vid insättning på kontot. Inbetalning senast 1 juni 2020. I priset för seglarskolan ingår även en KSK t-shirt. 

Välkommen med din anmälan till: susanne@regalskeppet.se

Käringö Tennisklubb
Käringö tennisklubb är en liten klubb som är verksam på Käringön. Klubben har ca 150 medlemmar och driver och förvaltar Käringöns grustennisbana.

Tennisbanan har en historia från början av 1930-talet. Banan byggdes då på initiativ av ett antal privatpersoner i samband med byggandet av Käringö hamn. 

Nuvarande klubb bildades 1956 av ett antal sommargäster som då övertog den gamla tennisbanan. Efter några års spel på den  asfaltsbelagda banan gjorde man om banan till en grusbana, vilket det fortfarande är. 

Banan utnyttjas väldigt mycket under sommarperioden juni, juli och augusti.  Klubben  anordnar normalt tennisskola för barn , ungdomar samt vuxna och en årlig tennisturnering. 

Banan är i första hand avsedd för medlemmar, vilket alla med en adress på Käringön kan bli. Övriga sommargäster kan hyra banan mot en lite högre banhyra.