Käringöns föreningar (TESTSIDA)

Käringön har ett rikt föreningsliv. Nedan följer en lista över de olika föreningarna på ön i bokstavsordning. Du kan klicka på rubriken för att komma till hemsidan:

Hembygdsföreningen
öl adsflkj öladsfkj öasldfkj öladsfj ölasdfkj öalsdfkj asdölkjadsfölkj asödflkj alöfsdj dsfaölkj adsfölkjasdf ölkf öla.asdölkjadsfölkj asödflkj alöfsdj dsfaölkj adsfölkjasdf ölkf öla.asdölkjadsfölkj asödflkj alöfsdj dsfaölkj adsfölkjasdf ölkf öla.

Segelklubben
elaksdjföl ölasdfj öladsfj löasdfjk ölasdfkj asdfölj asdflökj asdflökj adsflöjads flökajsdf löadsfj löadsfkj ölasdfkj löadsfjk aldsöfkj adsflökj sadfölkj asdflökdjsaf ölkj adfsölljk